maj 24, 2019 |

Sue - Trädgårdsmästaren bakom årets sommarblomma!

Det är jag som odlat Årets Sommarblomma 2019

Palettblad odlas på Björkebo Gård

Trädgårdsmästare: Sue Nilsson

 

På Björkebo gård en mil öster om Helsingborg här kan man sin sak. Här kombineras på ett ypperligt sätt och på toppnivå teknik med odlarkänsla.
Sue är amerikanska och hortonom med 20 års erfarenhet i USA. Bosse är både byggnadsingenjör och lantmästare. Han har utvecklat hela det enastående odlingssystemet i växthusen – delar av det är patenterat.
Drivkraften för båda är att tillsammans odla fram vackra och hållbara växter, som ger just dig både glädje och livskraft.

– Det är en ynnest att jag detta år valts ut för att odla Årets Sommarblomma. Den utvalda har jag med passion och känsla odlat i Sverige under tiotalet år. Nu får jag dessutom möjligheten att tillsammans med John Taylor presentera Årets Utvalda för pressen och nyfiket publikum./Sue Nilsson